Burgemeester Han van Midden op bezoek tijdens dinerbijeenkomst

Tijdens onze dinerbijeenkomst hadden wij bijzonder en hoog bezoek in ons midden.

Onze president Ramon van Zijderveld had een woord van welkom voor de burgemeester van Roosendaal Han van Midden.

De burgemeester heeft ons tijdens de gangen bijgepraat over de gemeente Roosendaal, de plannen van de gemeente en wat hem bezighoudt binnen de gemeente en wat zijn doelen zijn voor de toekomst.

Gedurende de dinerbijeenkomst sloot de burgemeester steeds tijdens een dinergang aan bij een andere tafel om zo te horen wat er speelt in de gedachten van de Lions m.b.t. de gemeente Roosendaal.

Na het voorgerecht nam Richard van Diest het woord om Han van Midden te introduceren. Om Han een idee te geven wie zijn gehoor is, wordt eerst een voorstelrondje gedaan.

Burgemeester Han van Midden is inmiddels alweer zo’n 2,5 jaar burgemeester van Roosendaal. Hij draait de vraag die wij hem gesteld hebben om, door aan ons te stellen welke onderwerpen ons bezighouden. Van items als trots, leefbaarheid, tweedeling, leegloop en veiligheid, zoemt Han verder in op zijn prioriteit: veiligheid.

Na zijn ervaringen en aanpak van o.m. drugscriminaliteit komt hij uiteindelijk ook op het punt dat de Roosendaler minder bescheiden moet zijn en meer trots mag uitstralen.

Han wordt bedankt voor zijn uitweiding over Roosendaal.

Kortom, het was een informatieve avond en een eer om de burgemeester op bezoek te hebben gehad en hem zo open te horen spreken over wat hem zoal bezighoudt.

Wij danken de burgemeester voor zijn tijd en voordracht.

Deel dit bericht