Lions helpen!

Lions Club Roosendaal ondersteunt jaarlijks een aantal goede doelen. Dit kunnen jaarlijks 1 a 2 hoofddoelen zijn en meerdere kleinere goede doelen.

Iedereen kan een verzoek doen aan de Lions Club Roosendaal om als goed doel ondersteund te worden. De Lions Club Roosendaal zal dan beoordelen of een verzoek als goed doel kan worden aangemerkt en mede afhankelijk van de financiële ruimte die er is over gaan tot het al dan niet (gedeeltelijk) honoreren van een verzoek.

Indien een verzoek tot ondersteuning van immateriële aard is zal na de beoordeling van een dergelijk verzoek kunnen worden overgegaan tot de uitvoering hiervan. Ook zijn goede doelen mogelijk die een verzoek tot ondersteuning bevatten van zowel financiële als immateriële aard.

Een verzoek tot ondersteuning kan worden gedaan door het contact formulier op deze site in te vullen.

Goede doelen van de afgelopen jaren zijn onder meer geweest:

Geen berichten meer

Wat doen de Lions?

Lions Club Roosendaal ondersteunt allerlei doelen en bepaalt zelf de wijze waarop hoe ze uitvoering geeft aan de dienstverlening. Zo zamelt Lions Club Roosendaal geld in om allerlei goede doelen te ondersteunen, maar ook worden de handen uit de mouwen gestoken bij het opknappen van een zorginstelling of het inrichten van een speeltuin voor kinderen. Lions Club Roosendaal staat midden in de maatschappij en hanteert het credo “Lions helpen!”.

Verzoeken om ondersteuning kunnen bij Lions Club Roosendaal worden gedaan. Dit kan financieel zijn of immaterieel.

Alle leden van Lions Club Roosendaal vinden het een voorrecht om in de gelegenheid te zijn om hulp te bieden daar waar dat nodig is.

"Lions helpen!"

Steken de handen uit de mouwen

Maken graag het verschil

Ondersteuning in allerlei goede doelen

Dit kan financieel zijn of immaterieel

Interesse om Lions lid te worden?

Wil je meer informatie hebben of heb je vragen omtrent de mogelijkheid om lid te worden van Lions Club Roosendaal, neem dan via het onderstaande contactformulier contact met ons op.

Onze ledencommissie zal dan contact met je opnemen.