Stichting “Het Raakt U”

In 2008 is stichting “Het Raakt U” ontstaan en sindsdien organiseren wij jaarlijks diverse activiteiten die de leefkwaliteit van kinderen met een beperking verbeteren. Zo organiseren wij jaarlijks een Skidag, de Snoezeltheatertoer en de Zwemdag.

De stichting richt zich nadrukkelijk op activiteiten die niet middels de reguliere budgetten te bekostigen zijn. Denk hierbij aan de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Door de overheidsbezuinigingen heeft het belang van onze doelstelling alleen maar aan kracht gewonnen.

Financiële steun is dus pure noodzaak en daarom kan onze stichting niet zonder donateurs. Wij zijn dan ook blij dat Lions Club Roosendaal één van onze activiteiten financieel wil sponsoren vanuit de opbrengsten van de wijn- en bonbonactie. Door uw bijdrage aan de wijn- en bonbonactie zijn wij in staat onze kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen.

Klik hier voor een filmpje van de Skidag.

Stichting “Het Raakt U
Koos Veraartstraat 10
4652 AT Steenbergen (nb)
E-mail: info@hetraaktu.nl

Deel dit bericht