Speciaal Onderwijs school De Fakkel

Speciaal onderwijs school De Fakkel

De Fakkel verzorgt in Roosendaal speciaal onderwijs in het Cluster 4. Bij de leerlingen van De Fakkel is sprake van psychiatrische- of gedragsproblematiek zoals: autisme spectrumstoornissen, aandachtstekortstoornissen (ADHD), oppositionele gedragsstoornissen en andere stoornissen. De Fakkel wil een (kind-) vriendelijk, open, gestructureerd en rustig klimaat creëren waarin leerlingen, ouders en medewerkers zich veilig voelen. De leeromgeving wordt uitnodigend ingericht, zodat iedereen kan leren, werken en zichzelf kan ontwikkelen.

Met ingang van het schooljaar 2018 – 2019 verhuist de Fakkel naar hun nieuwe accommodatie aan de Van Goghlaan in de Westrand. Met de opbrengsten van de TTT wordt een speeltoestel aangeschaft voor op het nieuwe schoolplein. Met dit speeltoestel kunnen de leerlingen gestimuleerd worden om hun talenten te laten zien en te ontwikkelen. Uit ervaring weten wij dat de leerlingen bij ons op school veel plezier halen uit buitenspelen. Tegelijkertijd is het een goed middel om te leren samenwerken en afspraken te maken. Tijdens deze momenten kunnen wij als teamleden de leerlingen ook buiten de klas verder begeleiden op sociaal-emotioneel gebied. Momenteel merken we dat de faciliteiten op het schoolplein tekortschieten, waardoor er veel conflicten ontstaan. Door uitdagende voorzieningen te bewerkstelligen, kunnen de teamleden leerlingen leren spelen met de materialen die aanwezig zijn. Het is ons streven om straks een uitdagend plein te hebben, waardoor zoveel mogelijk leerlingen kunnen genieten van het nieuwe schoolplein. Dit alles zou volgens ons bij moeten dragen aan de motivatie van leerlingen om met plezier naar school te komen.

Deel dit bericht